ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας αποτελείται από τις ομάδες των Marketing Operations, Performance, Χορηγιών, CRM και Εταιρικών Υποθέσεων.

Η ομάδα των Marketing Operations είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη διαφημιστικών 360° καμπανιών και την αξιολόγησή τους, τη διαχείριση του δικτύου συνεργατών, την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και τη διαχείριση ψηφιακών διαφημίσεων, την επικοινωνία με συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες, τη διαχείριση των Social Media και Blogs της εταιρείας, καθώς και τον προγραμματισμό και την εφαρμογή influencer και άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.


Η ομάδα Performance είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό ετήσιων προϋπολογισμών των καμπανιών σε ψηφιακά κανάλια, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών καμπανιών και στρατηγικών με βάση KPI, το SEO, την ανάλυση του ανταγωνισμού, την παρακολούθηση της θέσης της εταιρείας στις μηχανές αναζήτησης, τη βελτιστοποίηση των σελίδων, καθώς και μετρήσεις παρακολούθησης, βελτιώνοντας και ρυθμίζοντας παράλληλα διαρκώς τους λογαριασμούς Google Analytics.

Το CRM είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, ανάπτυξη και εκτέλεση όλων των στρατηγικών δεσμεύσεων των αγορών και των ομάδων της εταιρείας. Αξιοποιεί στρατηγικές μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία τμηματοποίησης και πρωταρχικός του στόχος είναι η συνεχής βελτίωση και επέκταση των σχέσεων με τους πελάτες.

Η ομάδα των Χορηγιών διαχειρίζεται όλες τις αθλητικές χορηγικές συμφωνίες, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως το στάδιο της αξιολόγησης (αναζήτηση, προσέγγιση, διαπραγματεύσεις, συμβόλαια, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση), πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές ομάδες μάρκετινγκ.

Η ομάδα Εταιρικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνη για όλες τις εταιρικές επικοινωνίες: εσωτερικές και εξωτερικές, τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, χαρτογράφηση και ενεργοποίηση των stakeholders, όπως και για τη διοργάνωση συνεδρίων και ενός μεγάλου φάσματος εκδηλώσεων. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη στρατηγική ΕΚΕ και την ανάπτυξή της σε όλες τις αγορές της Kaizen, όσο και την ενίσχυση του εταιρικού μας σήματος.