ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ένα ευρύ τμήμα που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξειδίκευσης στο σύνολο της εταιρείας. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα τμήματα, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Προμηθειών.

Επιπλέον, τα τμήματα Νομικών Υπηρεσιών και Συμμόρφωσης διασφαλίζουν την απόλυτη νομιμότητα, εντός και εκτός της εταιρείας.

Κομβικές υπηρεσίες είναι αυτές του Project Management Office, που οργανώνει και υλοποιεί έργα που αφορούν σε ολόκληρη την εταιρεία, στοχεύοντας να φέρει προστιθέμενη αξία και ανάπτυξη στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης, καθώς και το γραφείο BI & Analytics, που συγκεντρώνει και παρέχει όλες τις απαραίτητες αναφορές, αναλύσεις και πληροφορίες για να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει δεδομένων ανά πάσα στιγμή.