ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ομάδα της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας σε νέα πεδία δραστηριοποίησης, διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία στις ήδη υπάρχουσες αγορές.