Σημείωση Απορρήτου

 

 

Η ιδιωτικότητα στον Όμιλό μας

 

Η Kaizen Gaming προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχηματισμού σε πελάτες σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανικά, Πορτογαλία, Ρουμανία και Βραζιλία. Η αποστολή μας συνίσταται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς το απόρρητο έχει τεθεί ως κορυφαία προτεραιότητα στον οργανισμό μας. Μεταξύ των βασικών μας στόχων είναι η διατήρηση της προστασίας δεδομένων καθώς και η διατήρηση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων σχετικά με το απόρρητο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πελατών μας, των υπαλλήλων και των υποψηφίων για εργασία. Στόχο μας αποτελεί επίσης η ενίσχυση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια, αποσκοπώντας στην ευθυγράμμιση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς, παρέχουμε μέσω των ιστοτόπων μας μία ξεχωριστή και προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, επικαιροποιημένη Σημείωση Απορρήτου

 

Για τις αντίστοιχες Σημειώσεις Απορρήτου ανά αγορά, μπορείς να ανατρέξεις στους παρακάτω συνδέσμους με βάση τη χώρα διαμονής:

 

Ελλάδα: https://www.stoiximan.gr/arthro/politiki-aporritou/285127/ 

Κύπρος: https://www.stoiximan.com.cy/arthro/politiki-aporritou/295194/ 

Γερμανικά: https://de.betano.com/article/privacy-policy/293537/ 

Πορτογαλία: https://www.betano.pt/artigo/politica-de-privacidade/300141/ 

Ρουμανία: https://ro.betano.com/articol/politica-de-confidentialitate/293856/ 

Βραζιλία: https://br.betano.com/artigo/politica-de-privacidade/327859/ 

 

Επιπλέον, μπορείς να βρεις την αντίστοιχη Σημείωση Απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων μας. Η Kaizen Gaming έχει υιοθετήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σου μπορείς να βρεις επίσης στην επικαιροποιημένη Σημείωση Απορρήτου εντός της Αποστολής μας. 

 

Εάν οποιαδήποτε στιγμή πιστεύεις ότι δεν τηρήσαμε τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Σημείωση Απορρήτου ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με το απόρρητο δεδομένων, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση dpo-office@stoiximan.gr (για Ελλάδα και Κύπρο), dpo@betano.com (για Ρουμανία, Γερμανία και Βραζιλία) και dpo@betano.pt (για Πορτογαλία). Σε ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι ο κ. Παναγιώτης Σκύρλας.