ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ,
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Η Πολιτική Μας

Εφαρμόζουμε μια πολιτική ηθικού και υπεύθυνου παιχνιδιού για τους πελάτες μας, για να μπορεί ο κάθε χρήστης να έχει υπεύθυνη συμμετοχή σε κάθε στοιχηματική δραστηριότητα.
Για να υποστηρίξουμε αυτήν την αποστολή, προωθούμε δυναμικά τα εργαλεία Υπεύθυνου Παιχνιδιού στους πελάτες μας μέσα σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον διαδικτυακού στοιχηματισμού.
Στόχος μας είναι να δημιουργούμε πάντα συνθήκες για ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου ο παίκτης θα μπορεί να χαίρεται το παιχνίδι απολαμβάνοντας μια ευχάριστη εμπειρία.

Υπεύθυνο Παιχνίδι

Στην Kaizen, το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί την πιο βασική αρχή μας, την οποία διατηρούμε στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας μας για την υπεύθυνη στοιχηματική δραστηριότητα των πελατών μας.

Κατανοούμε ότι το προϊόν μας είναι συναρπαστικό και μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία διασκέδασης. Αντιλαμβανόμαστε, επίσης, τον κίνδυνο που απορρέει από την υπέρμετρη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε ένα αξιόπιστο περιβάλλον υπεύθυνης στοιχηματικής δραστηριότητας για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται για την ψυχαγωγία τους.

‘Ενας Αξιόπιστος Πάροχος διαδικτυακού στοιχηματισμού

Καθώς η πλειοψηφία των πελατών μας απολαμβάνουν συχνά τις υπηρεσίες μας ευχάριστα και υπεύθυνα, στην Kaizen θεωρούμε ότι η τοποθέτησή μας σχετικά με την προληπτική υποστήριξη Υπεύθυνου Παιχνιδιού αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι είμαστε πραγματικά ένας αξιόπιστος και υπεύθυνος πάροχος διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Καινοτομία

Χρησιμοποιούμε εξαιρετικά προηγμένα και καινοτόμα εργαλεία, για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας επωφελούνται από μια ασφαλή και αξιόπιστη εμπειρία παιχνιδιού.

Iovation

(Εφαρμογή αποτροπής εγγραφής ανηλίκων)

Αποτρέπουμε στην πράξη κάθε ανήλικο άτομο να εγγραφεί στις ιστοσελίδες μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του εργαλείου “lovation”, το οποίο διασφαλίζει τις διαδικασίες εγγραφών των παικτών στις πλατφόρμες μας και μας βοηθά να διατηρήσουμε αποκλειστικά τις εγγραφές εκείνες των παικτών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

RG-AID

(Σύστημα πρόβλεψης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης)

Το εξαιρετικά καινοτόμο σύστημα RG-AID που δημιουργήθηκε από την Kaizen επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης να προβλέψει ποιος παίκτης θα μπορούσε να αναπτύξει μια υπέρμετρη και προβληματική στοιχηματική συμπεριφορά.

Αξιοποιούμε το συγκεκριμένο εργαλείο, για να προσδιορίσουμε ποιος παίκτης μπορεί να επωφεληθεί από σχετικές συμβουλές που μπορούν να τον αποτρέψουν από μια τέτοια συμπεριφορά και στη συνέχεια να πληροφορηθεί για τους τρόπους διατήρησης ενός ασφαλούς παιχνιδιού. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους υπεύθυνα.

Χρονομετρητής Συνεδρίας

(Εργαλείο διαχείρισης χρόνου χρήσης της πλατφόρμας)

Το εργαλείο “Session Timer” επιτρέπει στους πελάτες μας να παρακολουθούν τον χρόνο που έχουν αφιερώσει στην ιστοσελίδα μας.

Ταυτόχρονα, τους δίνει την δυνατότητα να αποφασίσουν εκ των προτέρων πόσο χρόνο επιθυμούν να αφιερώσουν σε ένα παιχνίδι. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους παίκτες να θέτουν χρονικό όρια, ώστε να τα ακολουθούν.

Αλληλεπίδραση

Οι έλεγχοι Υπεύθυνου Παιχνιδιού που πραγματοποιούνται, χρησιμοποιούνται καθημερινά από το εξειδικευμένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας (Εκπρόσωποι Υπεύθυνου Παιχνιδιού), το οποίο επιφορτίζεται με την παροχή συμβουλευτικής σε ατομικό επίπεδο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας απολαμβάνουν μια εξατομικευμένη και αποτελεσματική συμβουλευτική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Οι καινοτόμες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή των ανθρώπων μας θέτουν στέρεες βάσεις για ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες μας.

Διατηρώντας τον Έλεγχο

Η εξειδικευμένη ομάδα των Εκπροσώπων του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, είναι πάντα διαθέσιμη να παρέχει στους παίκτες συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για να είναι σε θέση οι ίδιοι να μπορούν να διατηρούν τον έλεγχο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται να σταματήσουν και πώς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας υπεύθυνα. Σημασία έχει να απολαμβάνουν το παιχνίδι υπεύθυνα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στην Kaizen Gaming έχουμε θέσει ως αποστολή μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, καθώς το απόρρητο των δεδομένων αποτελεί μία εκ των κορυφαίων προτεραιοτήτων μας. Ως εκ τούτου είναι βασικός μας στόχο η διασφάλιση της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μέσω της οποίας άλλωστε διατηρούμε τη συνεχή εμπιστοσύνη των πελατών μας. Είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε στους πελάτες μας ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που ρητά απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Οποιαδήποτε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από την πλευρά μας ελέγχεται πλήρως και διενεργείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Με στόχο τη βέλτιστη προστασία των δεδομένων των πελατών μας

Φροντίζουμε ώστε η πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε στην Kaizen Gaming να ακολουθεί την αυστηρότερη νομοθετική προσέγγιση. Κάτω από αυτό το πλαίσιο, η πολιτική μας πλαισιώνεται από τους απαραίτητους μηχανισμούς και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συλλογή ακριβών δεδομένων, την ασφαλή αποθήκευση, τη νόμιμη επεξεργασία και ασφαλή κρυπτογράφησή τους. Σεβόμαστε και επιδιώκουμε να ικανοποιήσουμε όλα τα δικαιώματα πρόσβασης στο απόρρητο των δεδομένων των πελατών μας με τη χρήση αυτών των καινοτόμων προστατευτικών μέτρων για την πλήρη τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και την βέλτιστη προστασία των πελατών μας και των προσωπικών τους δεδομένων.

Στα μέσα που χρησιμοποιούμε για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας περιλαμβάνονται μέτρα ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές, σε τεχνικό και διαδικαστικό επίπεδο για την παρακολούθηση, ανίχνευση για τη διαφύλαξή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας ελέγχει τακτικά την ορθή λειτουργία των μηχανισμών ασφαλείας και εφαρμόζει κορυφαία διεθνή πρότυπα ασφαλείας σύμφωνα με: ISO / IEC 27001: 2013, έχοντας λάβει και την επίσημη πιστοποίηση από τους ανάλογους φορείς, κάτι που επιβεβαιώνει τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούμε για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων των πελατών μας.