ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ –
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η τηλεοπτική μας καμπάνια για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΟΛΟΙ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Λογισμικά Αποκλεισμού Gaming

Στην Kaizen προτείνουμε το NetNanny, ένα λογισμικό σύστημα αποκλεισμού, που μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε αναζητά να αποκλείσει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών.

Είναι ένα προτεινόμενο εργαλείο για την προστασία των ανήλικων μελών της οικογένειας από την πρόσβαση σε ιστοσελίδες που δεν είναι επιτρεπτές.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην Kaizen, η ευθύνη μας δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή άριστων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο της ίδιας της κοινωνίας.

Αυτό σημαίνει ότι προχωρούμε περαιτέρω με δράσεις για να προστατεύσουμε την κοινωνία από ύποπτες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αντίστοιχα οικονομικά εγκλήματα.

Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε αναπτύξει τη δική μας εσωτερική δομή με υπερσύγχρονα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ξεκινώντας με την Τεχνητή Νοημοσύνη, πρόσφατα άρθρα επισημαίνουν και αναδεικνύουν τις δυνατότητες του Machine Learning και τις ανώτερες ικανότητες που διατηρεί ως προς την αναγνώριση αντίστοιχων προτύπων. Με την εφαρμογή της να ευθυγραμμίζεται με την προβλεπόμενη
χρήση, είναι για εμάς ένα ισχυρό μέσο εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων ML& TF(MoneyLaundering&TerroristFinancing), παρέχοντάς μας την ίδια στιγμή καλύτερη προγνωστική ικανότητα σε σύγκριση με άλλες συμβατικές προσεγγίσεις.

Και προχωράμε ακόμη πιο μακριά. Έχοντας επίγνωση της συζήτησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργήσαμε ειδοποιήσεις Anti-Money Laundering σε πραγματικό χρόνο, βάσει συγκεκριμένων ορίων.

Καθημερινά, η ομάδα μας ελέγχει τις ειδοποιήσεις που έχουν καταγραφεί, επιτυγχάνοντας – με αυτόν τον τρόπο – συνεχή παρακολούθηση των πελατών
μας, διασφαλίζοντας ότι οι συναλλαγές τους είναι σύμφωνες με τις πληροφορίες και το προφίλ κινδύνου που διατηρούμε.

Επιπλέον, η ομάδα μας – πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι άνθρωποι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μεγάλης εταιρείας- έχει αναπτύξει μια λειτουργική και εύχρηστη Πλατφόρμα Καταγγελιών (Whistleblowing Platform), επιτρέποντας στους ανθρώπους της να καταγγείλουν οποιαδήποτε ύποπτη
δραστηριότητα ή αδικοπραξία, εντελώς ανώνυμα. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι καταγγελίες τέτοιας μορφής είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τον εντοπισμό κάθε είδους ανάρμοστης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ML& TF (Money Laundering &Terrorist Financing).

Όλοι οι παραπάνω πυλώνες, Επιστήμη Υπολογιστών – Τεχνολογία – Άνθρωποι, αντικατοπτρίζουν τον σύγχρονο ρόλο του Ομίλου και τη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και διάκριση.