ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ –
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Η Πολιτική μας

Εφαρμόζουμε μια πολιτική ηθικού και υπεύθυνου παιχνιδιού για τους πελάτες μας, για να μπορεί ο κάθε χρήστης να έχει υπεύθυνη συμμετοχή σε κάθε στοιχηματική δραστηριότητα.
Για να υποστηρίξουμε αυτήν την αποστολή, προωθούμε δυναμικά τα εργαλεία Υπεύθυνου Παιχνιδιού στους πελάτες μας μέσα σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον διαδικτυακού στοιχηματισμού.
Στόχος μας είναι να δημιουργούμε πάντα συνθήκες για ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου ο παίκτης θα μπορεί να χαίρεται το παιχνίδι απολαμβάνοντας μια ευχάριστη εμπειρία.

Υπεύθυνη δραστηριότητα

Στην Kaizen, το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί την πιο βασική αρχή μας, την οποία διατηρούμε στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας μας για την υπεύθυνη στοιχηματική δραστηριότητα των πελατών μας.
Κατανοούμε ότι το προϊόν μας είναι συναρπαστικό και μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία διασκέδασης. Αντιλαμβανόμαστε, επίσης, τον κίνδυνο που απορρέει από την υπέρμετρη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε ένα αξιόπιστο περιβάλλον υπεύθυνης στοιχηματικής δραστηριότητας για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται για την ψυχαγωγία τους.

Αξιόπιστος Πάροχος διαδικτυακού στοιχηματισμού

Καθώς η πλειοψηφία των πελατών μας απολαμβάνουν συχνά τις υπηρεσίες μας ευχάριστα και υπεύθυνα, στην Kaizen θεωρούμε ότι η τοποθέτησή μας σχετικά με την προληπτική υποστήριξη Υπεύθυνου Παιχνιδιού αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι είμαστε πραγματικά ένας αξιόπιστος και υπεύθυνος πάροχος διαδικτυακού στοιχηματισμού.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 

Χρησιμοποιούμε εξαιρετικά προηγμένα και καινοτόμα εργαλεία, για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας επωφελούνται από μια ασφαλή και αξιόπιστη εμπειρία παιχνιδιού.

RG-AID (Σύστημα Ανίχνευσης Τεχνητής Νοημοσύνης)

Το εξαιρετικά καινοτόμο σύστημα RG-AID που δημιουργήθηκε από την Kaizen επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης να προβλέψει ποιος παίκτης θα μπορούσε να αναπτύξει μια υπέρμετρη και προβληματική στοιχηματική συμπεριφορά.

Αξιοποιούμε το συγκεκριμένο εργαλείο, για να προσδιορίσουμε ποιος παίκτης μπορεί να επωφεληθεί από σχετικές συμβουλές που μπορούν να τον αποτρέψουν από μια τέτοια συμπεριφορά και στη συνέχεια να πληροφορηθεί για τους τρόπους διατήρησης ενός ασφαλούς παιχνιδιού. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους υπεύθυνα.

Iovation (άρνηση εγγραφής ανηλίκων)

Αποτρέπουμε στην πράξη κάθε ανήλικο άτομο να εγγραφεί στις ιστοσελίδες μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του εργαλείου “lovation”, το οποίο διασφαλίζει τις διαδικασίες εγγραφών των παικτών στις πλατφόρμες μας και μας βοηθά να διατηρήσουμε αποκλειστικά τις εγγραφές εκείνες των
παικτών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Session timer (επισημαίνει τον χρόνο σύνδεσης και παραμονής στην πλατφόρμα)

Το εργαλείο “Session Timer” επιτρέπει στους πελάτες μας να παρακολουθούν τον χρόνο που έχουν αφιερώσει στην ιστοσελίδα μας. Ταυτόχρονα, τους δίνει την δυνατότητα να αποφασίσουν εκ των προτέρων πόσο χρόνο επιθυμούν να αφιερώσουν σε ένα παιχνίδι. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους παίκτες να θέτουν χρονικό όρια, ώστε να τα ακολουθούν.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Οι έλεγχοι Υπεύθυνου Παιχνιδιού που πραγματοποιούνται, χρησιμοποιούνται καθημερινά από το
εξειδικευμένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας (Εκπρόσωποι Υπεύθυνου Παιχνιδιού), το οποίο
επιφορτίζεται με την παροχή συμβουλευτικής σε ατομικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας
απολαμβάνουν μια εξατομικευμένη και αποτελεσματική συμβουλευτική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Οι
καινοτόμες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή των ανθρώπων μας
θέτουν στέρεες βάσεις για ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες μας.

KEEP IT A GAME

Η εξειδικευμένη ομάδα των Εκπροσώπων του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, είναι πάντα διαθέσιμη να παρέχει στους παίκτες συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για να είναι σε θέση οι ίδιοι να μπορούν να διατηρούν τον έλεγχο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται να σταματήσουν και πώς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας υπεύθυνα. Σημασία έχει να απολαμβάνουν το παιχνίδι υπεύθυνα.