ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ –
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Απόλυτη προτεραιότητα στην Kaizen Gaming είναι να προσφέρουμε την καλύτερη εμειρία στους πελάτες μας, μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αναπόσπαστο κομμάτι μας πάντα το Υπεύθυνο Παιχνίδι και για το λόγο αυτό ακολουθούμε μια σειρά ενεργειών, με την ανάλογη διάθεση των κατάλληλων εργαλείων ελέγχου στους πελάτες μας, που πιστοποιούν τον στόχο μας να αποτελούμε έναν 100% Υπεύθυνο Πάροχο!

 

Η τηλεοπτική μας καμπάνια για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Όριο Κατάθεσης

Hμερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο όριο κατάθεσης λογαριασμού για ακόμη καλύτερο έλεγχο.

Αυτό-αποκλεισμός

Επιλογή αυτό-αποκλεισμού και διακοπής πρόσβασης στον λογαριασμό για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

Όριο Απωλειών

Ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο όριο απώλειών του λογαρισμού για καλύτερο έλεγχο.

Όριο Πονταρίσματος

Ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο όριο πονταρίσματος για την αποφυγή υπερβολικού στοιχηματισμού.

Έλεγχος Παικτικής Δραστηριότητας

Ωριαίες ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες, τα κέρδη και τις απώλειες, για την ακόμη ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.

Ανάκληση αποκλεισμού σε περίπτωση ακύρωσης

Ανάκληση του αιτήματος ακύρωσης από τη διακοπή της διαδικασίας ανάληψης για να καθίσταται εφικτή η ανάληψη, όταν έχει προηγηθεί αίτημα για την ανάληψη των χρημάτων.

Αυτοέλεγχος

Αξιολόγηση του βαθμού κατά τον οποίο είναι ισορροπημένη και ομαλή η παικτική συμπεριφορά και συστάσεις για τον καλύτερο χρόνο για ένα διάλειμμα ώστε να διατηρείται ο έλεγχος του παιχνιδιού.

Συνεργασία με αρμόδιους
Φορείς και Οργανισμούς

ΟΛΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Λογισμικά Αποκλεισμού

Στην Kaizen προτείνουμε το NetNanny, ένα λογισμικό σύστημα αποκλεισμού, που μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε αναζητά να αποκλείσει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών.

Για παράδειγμα, συστήνουμε ανεπιφύλακτα τη χρήση του προτεινόμενου εργαλείου για την προστασία των ανήλικων μελών της οικογένειας από την πρόσβαση σε ιστοσελίδες που δεν είναι επιτρεπτές.

Εργαλεία Υπεύθυνου Στοιχηματισμού

Ενθαρρύνουμε έμπρακτα τους πελάτες μας να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία Υπεύθυνου Στοιχηματισμού προκειμένου να έχουν μια αυτοελεγχόμενη όσο και ασφαλή εμπειρία.

Αυτό-αποκλεισμός

Reality Check

Όριο Κατάθεσης

ANTI-MONEY LAUNDERING

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η νομιμότητα βρίσκονται στον πυρήνα του DNA της Kaizen και συνθέτουν τη δεσμευτική υπόσχεση που έχουμε δώσει στους πελάτες μας.Γι’ αυτόν τον σκοπό και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για βελτίωση και αριστεία εντός των τριών πυλώνων της Πληροφορικής – Τεχνολογίας και των Ανθρώπων, συνεχίζουμε να υπερβάλλουμε εαυτόν σε θέματα προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ML) και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (TF) μέσω της ανάπτυξης υπερσύγχρονων εργαλείων εντός της ίδιας της επιχείρησης. Στην καρδιά της προσέγγισης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΑML) βρίσκεται η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία μας δίνει αυξημένη προγνωστική ισχύ έναντι των παραδοσιακών προσεγγίσεων στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων από την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, παρέχουμε σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις AML βάσει καθορισμένων κατώτατων ορίων, τα οποία είναι σε θέση να παρακολουθούν οι πελάτες μας και να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι η δραστηριότητά τους είναι σύμφωνη με τα προσωπικά δεδομένα, την επαγγελματική ενασχόληση και το προσωπικό προφίλ κινδύνου τους. Στην Kaizen πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε μεγάλη προσπάθεια στηρίζεται από τους ανθρώπους της και για αυτόν το λόγο έχουμε κατασκευάσει μια λειτουργική και εύχρηστη πλατφόρμα Καταγγελιών (Whistleblowing), όπου κάθε ενδιαφερόμενος είναι σε θέση να καταγγείλει υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή αδίκημα υποπέσει της προσοχής του.