ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Το Πρόγραμμά Μας

Η εταιρική υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας, ήδη από το ξεκίνημά μας, με το Πρόγραμμά μας, να αναπτύσσεται στους 3 παρακάτω πυλώνες.