ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Το Πρόγραμμά μας

Η εταιρική υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας, ήδη από το ξεκίνημά μας.

Το Πρόγραμμά μας αναπτύσσεται στους 3 παρακάτω πυλώνες: